Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ԱԳՐՈ ԱՋԱԿԻՑ

50,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

0-6% տոկոսադրույքով

Մինչև 12 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 9 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

      •  տնկիներ, սերմեր, պարարտանյութեր, 

      •  փոքր գյուղատնտեսական սարքավորումներ,

      •  եւ գյուղատնտեսությանը անհրաժեշտ այլ միջոցներ գնելու համար
 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ իր գործընկեր մատակարարներից (ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ, ՆԱՐ-ՄԻԼ) գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման համար, հետևյալ պայմաններով.  

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

 Ցուցանիշներ   Սահմաններ 
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք
Տարիքային սահմանափակում Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 20-70 տարեկան  
Վարկի գումար 50,000-3,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 0%                                       1%-6%
Վարկի մարման ժամկետ

Մինչև 6ամիս                               

 7 - 12 ամիս  

սկսած 7-րդ_ամսից` յուրաքանչյուր_ամսվա_համար+1%

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

0-9 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները) 

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարներով`

< =  6 ամիս` վարկի գումարի առնվազն 2 մարում, 
< = 12 ամիս` վարկի գումարի առնվազն 3 մարում
 

Վարկի տրամադրման վճար 3% 
Վարկի սպասարկման ամսական վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Տրամադրման եղանակ Վարկի գումարը անկանխիկ փոխանցվում է գործընկեր մատակարարի ընթացիկ հաշվին` համաձայն ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի 
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք 
Վարկի ապահովման միջոց

    Մինչև 500,000 ՀՀ դրամի դեպքում` կարող է տրամադրվել առանց երաշխավորության 

    500,001 - 1,500,000 ՀՀ դրամի դեպքում` նվազագույնը 1 անձի երաշխավորություն

  •  1,500,001 - 3,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում` նվազագույնը 2 անձի երաշխավորություն

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր) 

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝

  •  մինչև 500,000 ՀՀ դրամի դեպքում` 1 ժամ

  •  500,001 - 1,500,000 ՀՀ դրամի դեպքում` 1 աշխատանքային օր

    1,500,001 - 3,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում` 3 աշխատանքային օր


¹  Գործընկեր մատակարարների ցանկը հաստատվում և վերանայվում է Խորհրդի կողմից: Գործընկեր մատակարարը պետք է աշխատի Հայաստանի Հանրապետության շուկայում, գրանցված լինի որպես իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր և զբաղվի գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և/կամ ծառայությունների վաճառքով:
²  Վարկառուի հետ փոխկապակցված անձինք չեն կարող լինել նույն վարկառուի վարկի մարման երաշխավոր:

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Օրինակ   

 

Ենթադրենք Դուք մարտի 7-ին վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ 9 ամիս ժամկետով, և հաշվի առնելով գյուղատնտեսության սեզոնայնությունը, Ձեզ հարմար է վճարել վարկի գումարը հետևյալ պարբերականությամբ՝ ապրիլից սեպտեմբեր չվճարել, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին վճարել հավասարապես, իսկ տոկոսագումարները վճարել յուրաքանչյուր ամսվա 7-ին: Այդ դեպքում, վարկ ստանալու օրը Դուք կվճարեք վարկի միանվագ տրամադրման վճարը (3%-ը, այն կկազմի 15,000 ՀՀ դրամ), իսկ վարկի գումարը կվճարեք հետևյալ ժամանակացույցով՝

                                    

                             Ժամանակացույց

Ամիս

Վարկի գումար (ՀՀ դրամ)

Տոկոսագումար

Ընդամենը՝ վճարման ենթակա գումար

(ՀՀ դրամ)

  (ՀՀ դրամ)

Սպրիլ

0

1,250

1,250

Մայիս

0

1,250

1,250

Հունիս

0

1,250

1,250

Հուլիս

0

1,250

1,250

Օգոստոս

0

1,250

1,250

Սեպտեմբեր

0

1,250

1,250

Հոկտեմբեր

166,251

1,250

167,501

Նոյեմբեր

166,666

834

167,501

Դեկտեմբեր

167,083

418

167,501


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 7.86%:

Մեր հաճախորդները վարկը մարում են անհատական ժամանակացույցով՝ հարմարեցված իրենց պահանջներին և գյուղատնտեսության սեզոնայնությանը:

 

 

                                               «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի գործընկեր մատակարարների ցանկը.


 

 

 «Հրաշք Այգի» ՍՊԸ

 Ք. Երևան, Արշակունյաց 214

 Հեռ.   (+374) 10 44 77 82     

          (+374) 10 44 77 83

          (+374) 10 44 44 63

 էլ. հասցե info@hrashkaygi.am 

 «ՆԱՐ-ՄԻԼ» ՍՊԸ

3 Փ. / Տ / 38 ՍՈԹՔ 1623 Գեղարքունիք Հայաստան

Հեռ.    (+374) 93245599

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 • ՀՀ անձնագիր

 

 
 
 


 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01
 

 


 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

«ԱԳՐՈ ԱՋԱԿԻՑ» ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ