Բիզնես Վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 1,000,000
1,000,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-10,000,000
10,000,001-20 մլն
20,000,001-31 մլն
31,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ տնկիների, սերմերի, պարարտանյութերի, փոքր գյուղատնտեսական սարքավորումների և գյուղատնտեսությանը անհրաժեշտ այլ միջոցների ձեռք բերման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ 50,000-3,000,000 ՀՀ դրամ, 0-6% տոկոսադրույքով, մինչև 12 ամիս ժամկետով, որից մինչև 9ամիսը...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ ձեռնարկատիրական գործունեության, վերանորոգման և այլն նպատակների համար, և Դուք կարող եք ստեղծել նվազագույնը 3 անձանցից բաղկացած խումբ, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 50,000-1,5 մլն ՀՀ դրամի չափով, մինչև 24 ամիս ժամկետով, որից մինչև 6 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի զարգացման, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ նույնիսկ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամի չափով, մինչև 36 ամիս ժամկետով, 20% տոկոսադրույքով...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ նույնիսկ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 36 ամիս ժամկետով, 15-16% տոկոսադրույքով...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ-ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻԾ՝ մինչև 24 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ մինչև 72 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավորող, ապա առաջարկում ենք Ձեզ Ձեռնարկատիրական ՄԻԿՐՈ վարկ՝ 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի չափով, 14%-ով, մինչև 36 ամիս ժամկետով, որից մինչև 27 ամիսը...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԳՈՐԾԱՐԱՐ՝ 3-50 մլն ՀՀ դրամի չափով, 14%-ով, մինչև 84 ամիս ժամկետով, որից...
կարդալ ավելին