Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ

20,000-2 մլն ՀՀ դրամ

սկսած 17,7 %

մինչև 36 ամիս ժամկետով

20 րոպեում

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք գրավադրել ոսկյա իրեր կամ ոսկի, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ոսկու գրավադրմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները


Ցուցանիշներ  Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում  18-70
Վարկի գումար 20,000-2,000,000 ՀՀ դրամ

 

 

Վարկի_տարեկան_տոկոսադրույք_

մինչև_30.09.17                         

3 ամսվա դիսկոնտ գանձման դեպքում  Տոկոսների_ամսական
մարման_  դեպքում_
  
 Անուիտետ*
17.7% 18.8% 17.7%  18.8%  19,8%

Վարկի_տարեկան_տոկոսադրույք_

30.09.17-ից_հետո

19.7% 20.8%________ 19.7% 20.8% 19,8% 
Վարկի մարման ժամկետ  մինչև_6_ամիս 7-12 ամիս մինչև 6 ամիս 7-12 ամիս   մինչև 36 ամիս
Վարկ/գրավ 100%  97%  95%  95%  100%

Վարկի տրամադրման վճար

0.5%   

Մարման եղանակ

Վարկի մայր գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, Տոկոսագումարների մարումներ`

 դիսկոնտ (վարկավորման պահին)

ամսական   

Վարկի_սպասարկման_
ամսական_վճար
 ԱՆՎՃԱՐ   
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ   
Ոսկու գնահատման վճար
  •  2000 ՀՀ դրամ մինչև 200,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 3500 ՀՀ դրամ 200,001- 500,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 5500 ՀՀ դրամ 500,001- 1,000,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 7500 ՀՀ դրամ 1,000,001- 2,000,000 դրամի վարկի դեպքում   
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ    
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք   
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը            

(առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Չվճարված գումարի նկատմամբ օրական 0.5% 

(առավելագույնը 30 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

Այլ անձի երաշխավորություն չի պահանջվում
Դասակագրված վարկերի մասով կատարվում է ամիսների հավելյալ դիսկոնտավորում և ժամկետը առավելագույնը 6 ամիս
Պահառությունը մինչև 2 ամիսը անվճար է, իսկ հետագա պահառության համար գանձվում է ամսական 1000 ՀՀ Դրամ 

 Այլ բանկերից լոմբարդային վարկի տեղափոխման ժամանակ տրամադրման վճարը չի գանձվում 

Ընդունվում են հետևյալ հարգերը 500, 583, 750, 875, 900, 958, 999

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ  20 րոպե     

 * Անուիտետ մարման դեպքում սահմանվում է մինչև 2 ամիս արտոնյալ ժամկետ՝ տարեկան

 

Եթե  Դուք չեք ցանկանում վճարել ոսկու գնահատման համար, ինչպես նաև վարկի տրամադրման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ վարկատեսակը


 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է`23.36%-23.68%

 

 Ոսկու գնման արժեքները 

 500 հարգի
1 գրամը 
 583 հարգի
1 գրամը 
 750 հարգի
1 գրամը 
875 հարգի
1 գրամը 
900 հարգի
1 գրամը 
958 հարգի
1 գրամը 
 999 հարգի
1 գրամը 
 10,400 դր.  12,000 դր.  15,400 դր.  18,100 դր.  18,700 դր.  19,800 դր.  20,500 դր.

 

Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ

 Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում

 200,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը,

 Վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ

2. 200,000 դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ Դիմում հայտ (ԱՔՌԱ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը ներառված է) 


Օրինակ 

Ենթադրենք Դուք հուլիսի 21-ին վերցրել եք 20,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ, 6 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 19.7%, վարկի տրամադրման միանվագ վճար` 0.7%: Վարկի գումարի մարումն իրականացվելու է` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 23.36%:


 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 


Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 

 

Այլ ծառայությունների սակագներ