Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ

20,000-2 մլն ՀՀ դրամ

սկսած 19,7%

մինչև 36 ամիս ժամկետով

20 րոպեում

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք գրավադրել ոսկյա իրեր կամ ոսկի, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ոսկու գրավադրմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ  Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում  18-70
Վարկի գումար 20,000-2,000,000 ՀՀ դրամ

 

3 ամսվա դիսկոնտ գանձման դեպքում_  Տոկոսների_ամսական
մարման_դեպքում_ 
Անուիտետ* 

 Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 

19.7% 20.8% 19.7% 20.8% 19,8%
Վարկի մարման ժամկետ  մինչև_6_ամիս 7-12 ամիս մինչև 6 ամիս 7-12 ամիս   12-36 ամիս
Վարկ/գրավ 100%  97%  95%  95%  100%

Վարկի տրամադրման վճար

0.5%   

Մարման եղանակ

Վարկի մայր գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, Տոկոսագումարների մարումներ`

 դիսկոնտ (վարկավորման պահին)

ամսական

Վարկի գումարի և տոկոսների հավասարաչափ (անուիտետային*) մարումներ   

Վարկի_սպասարկման_ամսական_վճար ԱՆՎՃԱՐ   
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ   
Ոսկու գնահատման վճար
  •  2000 ՀՀ դրամ մինչև 200,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 3500 ՀՀ դրամ 200,001- 500,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 5500 ՀՀ դրամ 500,001- 1,000,000 դրամի վարկի դեպքում
  • 7500 ՀՀ դրամ 1,000,001- 2,000,000 դրամի վարկի դեպքում   
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ    
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք   
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը            

(առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

Այլ անձի երաշխավորություն չի պահանջվում
Դասակագրված վարկերի մասով կատարվում է ամիսների հավելյալ դիսկոնտավորում և ժամկետը առավելագույնը 6 ամիս
Պահառությունը մինչև 2 ամիսը անվճար է, իսկ հետագա պահառության համար գանձվում է ամսական 1000 ՀՀ Դրամ 

 Այլ բանկերից լոմբարդային վարկի տեղափոխման ժամանակ տրամադրման վճարը չի գանձվում 

Ընդունվում են հետևյալ հարգերը 500, 583, 750, 875, 900, 958, 999

Վարկի_հաստատման_առավելագույնժամկետ 20 րոպե     
Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ 20 րոպե  

 *Անուիտետ մարման դեպքում սահմանվում է մինչև 2 ամիս արտոնյալ ժամկետ՝ տարեկան:


 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է`23.36%-23.68%

 

Եթե  Դուք չեք ցանկանում վճարել ոսկու գնահատման համար, ինչպես նաև վարկի տրամադրման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ վարկատեսակը

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ


 Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում

 200,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը,

• Վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն

 

Պահանջվող փաստաթղթեր


1. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ

2. 200,000 դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ Դիմում հայտ (ԱՔՌԱ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը ներառված է) 


Օրինակ 


Ենթադրենք Դուք հուլիսի 21-ին վերցրել եք 20,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ, 6 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 19.7%, վարկի տրամադրման միանվագ վճար` 0.7%: Վարկի գումարի մարումն իրականացվելու է` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 23.36%:


Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները


Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

Լոմբարդային վարկ ՀԱՐՄԱՐ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ