Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ

20,000-2 մլն ՀՀ դրամ

մինչև 12 ամիս ժամկետով

 

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ
 

      սպառողական կարիքները բավարարելու համար,

և Դուք կարող եք գրավադրել ոսկյա իրեր կամ ոսկի և Դուք չեք ցանկանում վճարել ոսկու գնահատման համար, ինչպես նաև վարկի տրամադրման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ ոսկու գրավադրմամբ վարկ հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ  Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում 18-70
Վարկի գումար 20,000-2,000,000 ՀՀ դրամ 
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք  21.8%
Վարկի մարման ժամկետ  Մինչև 12 ամիս 
Վարկ/գրավ 95%                               

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

0.8%   

Մարման եղանակ

Վարկի մայր գումարի մարումներ` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին,   Տոկոսագումարների մարումներ` ամսական   

Վարկի տրամադրման վճար ԱՆՎՃԱՐ  
Ոսկու գնահատման վճար ԱՆՎՃԱՐ 
Տրամադրման եղանակ ՀՀ դրամով, կանխիկ, միանվագ    
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք   
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

Այլ անձի երաշխավորություն չի պահանջվում
Դասակագրված վարկերի մասով կատարվում է ամիսների հավելյալ դիսկոնտավորում և ժամկետը առավելագույնը 6 ամիս
Պահառությունը մինչև 2 ամիսը անվճար է, իսկ հետագա պահառության համար գանձվում է ամսական 1000 ՀՀ Դրամ
Ընդունվում են հետևյալ հարգերը 500, 583, 750, 875, 900, 958, 999

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե     

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

20 րոպե

 

   Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է`36.23%-36.33%

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 

 

Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ

  

 Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում
 200,000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում վարկառուի վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև կասկածելի դասը,
 Վարկառուն կարող է չունենալ վարկային պատմություն

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 

1. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ

2. 200,000 դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ Դիմում հայտ (ԱՔՌԱ համակարգերից հարցում կատարելու համաձայնությունը ներառված է) 

  

Օրինակ

  

Ենթադրենք Դուք հուլիսի 21-ին վերցրել եք 20,000 ՀՀ դրամ գումարի վարկ` Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ, 6 ամիս ժամկետով, տարեկան տոկոսադրույքն է` 21.8%, վարկի սպասարկման ամսական վճար` 0.8%: Վարկի գումարի մարումն իրականացվելու է` վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին, իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 36.23%:


Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

Լոմբարդային վարկ ՊԱՐԶ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ