Սպառողական վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

Տուրիստական վարկ

Մինչև 1մլն ՀՀ դրամ

մինչև 24 ամիս ժամկետով,

որից մինչև 2 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ
 

 • տուրիստական փաթեթի ձեռքբերման համար

ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ սպառողական միկրովարկ՝ Տուրիստական վարկատեսակը, հետևյալ պայմաններով.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ  Սահմաններ    
Վարկառուներ  ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   
Տարիքային սահմանափակում  Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝  20-65 տարեկան
Պահանջներ Վարկառուի հանդեպ

Հաճախորդի գործող և մարված վարկերի ժամկետանց օրերի հանրագումարը վերջին 12 ամսվա ընթացքում չպետք է գերազանցի 45 օրը, իսկ վերջին 3 ամսվա ընթացքում՝ 20 օրը
Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առկա չէ 5 և ավել «նոր վարկային դիմում» նշումը
Հաճախորդի ԱՔՌԱ վարկային զեկույցում Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձանց վարկային ռիսկի դասը ընդունելի է մինչև հսկվող դասը ներառյալ (փոխկապակցված անձանց մասով անձին ԱՔՌԱ հարցում չի կատարվում)

 Վարկառուի դեպքում վարկային պատմության առկայությունը պարտադիր է
Համավարկառուի դեպքում վարկային պատմության առկայությունը պարտադիր պահանջ չէ

Վարկի գումար

Զբոսաշրջության փաթեթի արժեքի 90%-ի չափով, սակայն

1) առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ (առանց Համավարկառուի՝ առավելագույնը 700,000 ՀՀ դրամ),

եթե վարկառուն կամ համավարկառուներից գոնե մեկը հանդիսանում է պետական լիազորված մարմնի կողմից հրապարակված խոշոր հարկատուների ցանկում առաջին 1,000 հորիզոնականները զբաղեցնող կամ քաղաքային համայնքների և պետական բյուջեներից վարձատրվող ընկերությունների աշխատակից նվազագույնը 6 ամսվա աշխատանքային փորձով

2) առավելագույնը 800,000 ՀՀ դրամ (առանց Համավարկառուի՝ առավելագույնը 600,000 ՀՀ դրամ),

Եթե վարկառուն կամ համավարկառուներից գոնե մեկը հանդիսանում է 1-ին կետում չներառված և նվազագույնը 6 ամսվա գրանցված աշխատակից

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

20%

Վարկի մարման ժամկետ 

Մինչև 24 ամիս
Վարկի մարման արտոնյալ ժամկետ 2 ամիս
Վարկի սպասարկման ամսական վճար 0.3%  
Վարկի տրամադրման վճար ԱՆՎՃԱՐ  
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար ԱՆՎՃԱՐ   
Մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)
Տրամադրման եղանակ Անկանխիկ՝ փոխանցվում է գործընկեր ընկերությունների ընթացիկ հաշվին՝ համաձայն եռակողմ պայմանագրի և դրա հիման վրա ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի
Տրամադրման աշխարհագրություն ՀՀ տարածք   
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Այլ պայմաններ

 Եթե փաթեթը նախատեսված է մի քանի անձի համար, ապա բոլոր անձինք պետք է լինեն վարկի    համավարկառու

 Տուր փաթեթները դեպի Թուրքիա, արտասահմանյան վիզա չպահանջվող երկրներ (բացառությամբ՝ Վրաստանի Հանրապետություն, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)  չե՛ն ֆինանսավորվում

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելու և իրազեկելու ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 15 րոպե
Վարկի տրամադրման  ժամկետ Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում` 1 աշխատանքային օր Զանգահարեք՝ 

 (011) 27 0000  

 

Տուրիստական փաթեթներ կարող եք ձեռք բերել հետևյալ տուրիստական ընկերություններից՝

 

                    

«ԼՈՌԵ ԹՐԱՎԵԼ»
Հայաստան, 0025 Երևան,
Չարենցի փող., 4 շենք
Հեռախոս՝ + 374 10 57 51 23
Էլ. փոստ՝ info@loretravel.com

Վեբ-կայք՝ www.loretravel.com


 

«ՄԵՓ ԹՐԵՎԼ»
Հայաստան, 0001, Երևան,
Թումանյան փող., 33 շենք
Հեռախոս՝ + 374 10 53 88 66
Էլ. փոստ՝ maptravelyerevan@gmail.com

Վեբ-կայք՝ www.maptravel.am


  

«ՌՈՒՄԷԱ»
Հայաստան, 0019, Երևան,
Բաղրամյանի պողոտա 45/13
Հեռախոս՝ + 374 10 32 21 41
Էլ. փոստ՝ info@rumea.am
Վեբ-կայք՝ www.rumeaclub.am 

«ՍԼԱՅՍ ՏՈՒՐՍ»

Հայաստան, 0033, Երևան,
Կիևյան փող., 19 շենք
Հեռախոս՝ + 374 10 22 65 15
Էլ. փոստ՝ info@slicetours.com 
Վեբ-կայք՝ www.slicetours.com

 


Ամսական վճարումների չափը

 

1. Եթե Դուք վերցրել եք 1,000,000 ՀՀ դրամ գումարի Տուրիստական վարկ 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 54,000 ՀՀ դրամ

2. Եթե Դուք վերցրել եք 800,000 ՀՀ դրամ գումարի Տուրիստական վարկ 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 43,200 ՀՀ դրամ

3. Եթե Դուք վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամ գումարի Տուրիստական վարկ 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 27,000 ՀՀ դրամ

4. Եթե Դուք վերցրել եք 300,000 ՀՀ դրամ գումարի Տուրիստական վարկ 24 ամիս ժամկետով, ապա ամսական կվճարեք միջինը 16,200 ՀՀ դրամ


Պահանջվող փաստաթղթեր


1. Դիմում հայտ
2. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից (աշխատելու ժամանակահատվածի մասին նշումով) նվազագույնը մեկ վարկառուի/համավարկառուի համար
3. Անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ
4. Տուրիստական փաթեթի պատճենը
5. Ամբողջական տուր փաթեթի հաշիվ-ապրանքագիրը

Օրինակ 

 

Ենթադրենք Դուք հունիսի 19-ին  վերցրել եք 500,000 ՀՀ դրամի Տուրիստական վարկ 24 ամիս ժամկետով: Մայր գումարը, ամսական սպասարկման վճարը և տոկոսագումարները Դուք կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս՝ միջինը  27,000 ՀՀ դրամի չափով: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է 29,36%:

 

Վարկի ձևակերպման վայր 

 

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում: 

 

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

Ուշադրություն. Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը Բանկը վարկառուին և երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) տրամադրում է «Սպառողական վարկերի էական պայմանների անհատական թերթիկ» փաստաթուղթը

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 
8/01

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ: 
 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: 

ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ՎԱՐԿ  ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ


Այլ ծառայությունների սակագներ