Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

300,000 - 2 մլն
2,000,001-2,500,000
2,500,001-5 մլն
5,000,001-17,5 մլն
17,500,001-25 մլն
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 2 - 25 մլն ՀՀ դրամի չափով, 11%-12% տոկոսադրույքով, 5-15 տարի ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 300,000-2,000,000 ՀՀ դրամի չափով, 12% տոկոսադրույքով, 5-10 տարի ժամկետով, առանց գույքի գրավադրման, առանց սպասարկման վճարի
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 3 - 25 մլն ՀՀ դրամի չափով, 14.5%-15.5% տոկոսադրույքով, 1-10 տարի ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման համար, որը կնպաստի էներգախնայողությանը, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող անշարժ գույքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 2- 5 մլն ՀՀ դրամի չափով, սկսած 7% տոկոսադրույքից, 10 տարի ժամկետով, առանց սպասարկման վճարի
կարդալ ավելին
Եթե Ձեր ընտանիքին գումար է անհրաժեշտ բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման համար, և Դուք երիտասարդ ընտանիք եք, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան է, Ձեր՝ ամուսինների, գումարային տարիքը չի գերազանցում 65-ը, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ՝ 1- 17,5 մլն ՀՀ դրամի չափով, 4-6%-ով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման, վերանորոգման/վերակառուցման և կառուցման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ մինչև 2,5 մլն ՀՀ դրամի/ 5,000 ԱՄՆ դոլարի վարկ՝ առանց անշարժ գույքի գրավադրման, սկսած 15,5% տոկոսադրույքով, մինչև 36 ամիս ժամկետով, որից մինչև 2...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 2 - 25 մլն ՀՀ դրամի չափով, 10%-11% տոկոսադրույքով, 5-...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ մարզում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 2 - 25 մլն ՀՀ դրամի չափով, 10%-11% տոկոսադրույքով, 5-15 տարի ժամ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 300,000-2 մլն ՀՀ դրամի չափով, 11% տոկոսադրույքով, նույնիսկ առանց գրավադրման
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ մարզում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ 300,000 - 2 մլն ՀՀ դրամի վարկ՝ առանց գրավադրման, 11% տոկոսադրույքով, 10 տարի ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման, վերանորոգման/վերակառուցման և կառուցման, ինչպես նաև նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ 150,000-2,500,000 ՀՀ դրամի վարկ՝ առանց գրավադրման, 18,5% տոկոսադրույքով, մինչև 36...
կարդալ ավելին