• see more

  Cunsomer loan

  Easy loan in 19 minutes


  just 150,000 singly 
  .

  just 400,000 for 2 persons 
  .
  just 750,000 for 3 persons


  without pledge

   


     
     
       

   

   

 • see more

  AGRICULTURAL LOAN

  SWALLOW
     


  50,000-1,500,000 AMD
  up to 24 months
  from 
  which u[ to 18 months are grace period • see more

  carry out 


  loan repayments 


   


  24 hours


  7 days a week

 • see more

  Kamurj UCO CJSC

    

   

   

  SIMPLE LOANS


  AVAILABLE TO

  AVERYBODY

NEWS
Head of Human Resources department of “Kamurj” UCO, Anahit Manukian, within the framework of the competition organized by “Gortsq LLC”, was chosen as the best Human Resource Manager of Armenia in 2018.
see more
«ԿԱՄՈՒՐՋ» վարկային կազմակերպությունը 2018 թվականի 3-րդ եռամսյակն ամփոփել է շուրջ 122 մլն ՀՀ դրամ շահույթով: Իսկ տարվա սկզբից շահույթը կազմում է արդեն 330 մլն ՀՀ դրամ: Հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները նույնպես ունեն դրական դինամիկա` Ընկերության ակտիվներն աճել են հասնելով գրեթե 15 մլդ ՀՀ դրամի:
see more
The participant of “Kamurj” UCO won at the 15th amateur Championship of rapid chess between the Business, IT sectors and Financial companies of the Republic of Armenia, which took place on October 14, 2018 at the Chess House named after Tigran Petrosian.
see more