Առաքելություն, Տեսլական, Արժեքներ«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ-ի Կարգախոսը

«ՊԱՐԶ ՎԱՐԿԵՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԲՈԼՈՐԻՆ»

 

Առաքելություն

Տրամադրել մատչելի ֆինանսական և գործարարության աջակցմանն ուղղված այլ ծառայություններ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, նաև գերփոքր և փոքր ձեռներեցությամբ զբաղված անձանց` նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման նպատակով:

 

Տեսլական

Դառնալ Հայաստանի առաջատար միկրոֆինանսական կազմակերպություն` աջակցելով կարիքավոր ընտանիքներին, գերփոքր և փոքր ձեռներեցությանը` ապահովելով կայուն և երկարաժամկետ հնարավորություններ գյուղական և քաղաքային վայրերում մատչելի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ ստանալու համար:

 

Արժեքներ և առաջնահերթություններ

• Նվիրվածություն առաքելությանը
• Հաճախորդների կարիքների բավարարում
• Արժանավայել հարաբերություններ
• Բարձրորակ ծառայություններ
• Մշտական կատարելագործում
• Կատարելիություն
• Թիմային աշխատանք
• Արհեստավարժություն
• Պատասխանատվություն
• Թափանցիկություն