Գործարար վարվելակերպի կանոններ«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ-ն մեծ դեր և նշանակություն է տալիս գործարար էթիկայի կանոնների պահպանմանը:


Յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է իր գործողություններում և պարտականությունների կատարման ընթացքում խստագույնս հետևել միջազգային ստանդարտներին համապատասխան գործարար էթիկայի կանոններին թե՛ գործընկերների, թե՛ հաճախորդների հետ շփվելիս:


«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի «Գործարար էթիկայի հրահանգ»-ը՝ ՄԱՍ 1ՄԱՍ 2