Գյուղատնտեսական վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 500 հազ
500,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-20,000,000
20,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար առանց գրավադրման, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ` մինչև 4 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0%-ով, մինչև 60 ամիս ժամկետով, որից մինչև 12 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ 36-96 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղացիական տնտեսության զարգացման, հողագործության, անասնապահության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ ԱԳՐՈ` 4–60 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 2-7 տարի մարման ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ 0,3-3 հա խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, ընկույզի և տանձի այգու հիմնման կամ արդիականացման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ Այգեգործական վարկ` 4–70 մլն ՀՀ դրամի կամ 10,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 10 տարի մարման ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղացիական, ֆերմերային տնտեսության հիմնման, զարգացման կամ այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորություն, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ՝ 1,5-4 մլն ՀՀ դրամի կամ մինչև 10 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացման, բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 4,000,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, 48 ամիս ժամկետով,...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր բիզնեսի կամ գյուղատնտեսության համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման 400,000-2,000,000 ՀՀ դրամի չափով վարկ, 10 ամիս ժամկետով, 10% տոկոսադրույքով, 10 րոպեում
կարդալ ավելին