Բիզնես Վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 500,000
500,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-10,000,000
10,000,001-20 մլն
20,000,001-31 մլն
31,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր բիզնեսի կամ գյուղատնտեսության համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման 450,000-1,450,000 ՀՀ դրամի չափով վարկ, 10 ամիս ժամկետով, 10% տոկոսադրույքով, 10 րոպեում
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացման, բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, 48 ամիս ժամկետով, ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր այդ թվում գյուղական բիզնեսի զարգացման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 4,000,000 ՀՀ դրամի չափով, մինչև 60 ամիս ժամկետով, սկսած 12.5% տոկոսադրույքից
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ 36-72 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲԻԶՆԵՍ ԱԳՐՈ ՎԱՐԿ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ 8-60 ամիս ժամկետով, որից մինչև 30 ամ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավոր, ապա առաջարկում ենք Ձեզ Ձեռնարկատիրական ՄԻԿՐՈվարկ՝ 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի չափով, 12.9%-ով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 36 ամիսը՝...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԳՈՐԾԱՐԱՐ՝ 3-50 մլն ՀՀ դրամի չափով, 12.9%-ով, մինչև 84 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին