Բիզնես Վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 500,000
500,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-10,000,000
10,000,001-20 մլն
20,000,001-31 մլն
31,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ 36-96 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացման, բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 4,000,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 10,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, 48 ամիս ժամկետով,...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր բիզնեսի կամ գյուղատնտեսության համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման 400,000-2,000,000 ՀՀ դրամի չափով վարկ, 10 ամիս ժամկետով, 10% տոկոսադրույքով, 10 րոպեում
կարդալ ավելին