Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

300,000 - 2 մլն
2,000,001-2,500,000
2,500,001-5 մլն
5,000,001-17,5 մլն
17,500,001-35 մլն
35,000,001- 60 մլն
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ մինչև 45 մլն ՀՀ դրամի չափով, 12.5%-14% տոկոսադրույքով, 5-20 տարի ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեր ընտանիքին գումար է անհրաժեշտ բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման համար, և Դուք երիտասարդ ընտանիք եք, որտեղ ամուսիններից յուրաքանչյուրը 20-35 (ներառյալ) տարեկան է, Ձեր՝ ամուսինների, գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ՝ 1,000,000-27,750,000 ՀՀ դրամի չափով, 5.5-9...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 35,000,0001 - 60,000,000 ՀՀ դրամի չափով, 15.5%-16.5% տոկոսադրույքով, 5-...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցապատման, վերանորոգման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող, ձեռքբերվող անշարժ գույքը կամ հողատարածքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 4-45 մլն ՀՀ դրամի չափով, 19%-20% տոկոսադրույքով, 18-240 ամիս ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող անշարժ գույքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 3-10 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0%-5% տոկոսադրույքով, 84 ամիս ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել վերանորոգվող անշարժ գույքը, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 4-10 մլն ՀՀ դրամի չափով, 6%-11% տոկոսադրույքով, 18-84 ամիս ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 1,000,000-3,000,000 ՀՀ դրամի չափով, 0%-5% տոկոսադրույքով, 84 ամիս ժամկետով, առանց գույքի գրավադրման, առանց սպասարկման վճարի
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 1,000,000-4,000,000 ՀՀ դրամի չափով, 8%-13% տոկոսադրույքով, 18-48 ամիս ժամկետով, առանց գույքի գրավադրման, առանց սպասարկման վճարի
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման, բարելավման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ 300,000-3,000,000 ՀՀ դրամի չափով, 14% տոկոսադրույքով, 5-10 տարի ժամկետով, առանց գույքի գրավադրման, առանց սպասարկման վճարի
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման, վերանորոգման/վերակառուցման և կառուցման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ 500,000-ից մինչև 4 մլն ՀՀ դրամի վարկ՝ առանց անշարժ գույքի գրավադրման, 20% տոկոսադրույքով, 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 36 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բնակարանային պայմանների բարելավման, վերանորոգման/վերակառուցման և կառուցման, ինչպես նաև նշված նպատակով առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ 500,000 - 4,000,000 ՀՀ դրամի վարկ՝ առանց գրավադրման, 22% տոկոսադրույքով, 48 ամիս...
կարդալ ավելին