Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ միկրովարկ

300,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

14% տոկոսադրույքով

5 - 10 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

վարկի պայմանագրային գումարի մինչև 5%-ի չափով

դրամաշնորհ ստանալու հնարավորությամբ 

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի
 

     • վերանորոգման
      բարելավման համար
 

ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ առանց գույքի գրավադրման.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18 - 70 տարեկան

Տվյալ ծրագրով անձը կարող է վարկավորվել մեկ անգամ

Վարկի գումար

300,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք 14%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.93%

Վարկի մարման ժամկետ 

5 - 10 տարի

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

0 ամիս կամ սկզբնական 6 - 12 ամիս

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ ողջ տարածք, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Վարկի ապահովման միջոց

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ կամ 3,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկերը կարող են տրամադրվել մեկ անձի երաշխավորությամբ

Ապահովագրություն

Չի՛ պահանջվում

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

 

 


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ


ԷԱ գնահատման գործիքն առկա է  http://www.jermojakh.com/hy/  առցանց տիրույթում 

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

 

 Այլ պայմաններ

 

 Եթե վարկային միջոցների 40%-ից ավելին ուղղվել է էներգաարդյունավետ նյութերի, ապրանքների ձեռքբերմանը, ապա ԾՎՖԿ կողմից տրամադրվում է դրամաշնորհ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որը ուղղվում է վարկի գումարի մարմանը կամ նվազմանը:

Ընդ որում վարկի պայմանագրային գումարի ոչ ավել, քան 20%-ը կարող է ուղղվել ԷԱ տեխնիկայի ձեռքբերմանը:

 Համավարկառու (և/կամ սեփականատեր) կարող են հանդիսանալ միայն ընտանիքի անդամները` հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները

 

Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 3 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 10 տարի ժամկետով, ընդ որում կարող եք վարկի մայր գումարը վճարել 7-րդ ամսից սկսած:

Եթե Դուք ցանկանում եք վարկի գումարի վճարումները կատարել ամեն ամիս, ապա ամսական հետվճարի չափը կկազմի միջինը 46,580 ՀՀ դրամ:  

Եվ եթե վարկային միջոցների 40%-ից ավելին օգտագործվի ջեռուցման համակարգի, մուտքի դռան, պատուհանի, էներգաարդյունավետ այլ ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման համար, ապա ԾՎՖԿ կողմից կտրամադրվի դրամաշնորհ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով` 150,000 ՀՀ դրամ, որը կուղղվի վարկի գումարի մարմանը: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես` 14.93%:

 

 

Նախկին պայմաններ

 

 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ ՄԻԿՐՈՎԱՐԿ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ