Հիփոթեքային / վերանորոգման վարկեր

Վարկային Հաշվիչ


Անուիտետ Նվազող

ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ միկրովարկ

300,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

13.5% տոկոսադրույքով

5 - 10 տարի ժամկետով

ԱՌԱՆՑ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ

ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

վարկի պայմանագրային գումարի մինչև 5%-ի չափով

դրամաշնորհ ստանալու հնարավորությամբ 

 

Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ բնակելի անշարժ գույքի
 

     • վերանորոգման
      բարելավման համար
 

ապա «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ՝ առանց գույքի գրավադրման.

 

Վարկի տրամադրման պայմանները

Ցուցանիշներ 

Սահմաններ 

Վարկառուներ

ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

Տարիքային սահմանափակում

Վարկառուի տարիքը դիմում հայտի ընդունման պահին՝ 18 - 70 տարեկան

Տվյալ ծրագրով անձը կարող է վարկավորվել մեկ անգամ

Վարկի գումար

300,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք 13.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 14.66% - 14.87%

Վարկի մարման ժամկետ 

5 - 10 տարի

Վարկի գումարի մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ

(երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)

0 ամիս կամ սկզբնական 6 - 12 ամիս

Մարման եղանակ

 Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
 Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

Տրամադրման վճար

1%

Վարկի սպասարկման ամսական վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

ԱՆՎՃԱՐ

Տրամադրման աշխարհագրություն

ՀՀ ողջ տարածք, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի

Վարկի ապահովման միջոց

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Մինչև 1,500,000 ՀՀ դրամ կամ 3,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով վարկերը կարող են տրամադրվել մեկ անձի երաշխավորությամբ

Ապահովագրություն

Չի՛ պահանջվում

Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմաններ

Վարկառուն պետք է վճարի մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև տույժերը (առկայության դեպքում)

Կիրառվող տույժեր

Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.12% (առավելագույնը 90 օրացուցային օր)

Վարկի հաստատման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման առավելագույն ժամկետ

Ամբողջական փաթեթի առկայության պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր

 

 


Դուք կարող եք նաև մարել վարկը ժամկետից շուտ` առանց տույժ կամ տուգանք վճարելու


Ծրագիրը իրականացվում է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ


ԷԱ գնահատման գործիքն առկա է  http://www.jermojakh.com/hy/  առցանց տիրույթում 

 

 

 Զանգահարեք՝   (011) 27 0000 Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Վարկ տրամադրելու դրական որոշման և վարկի մերժման գործոնները

 

 

 Այլ պայմաններ

 

 Եթե վարկային միջոցների 40%-ից ավելին ուղղվել է էներգաարդյունավետ նյութերի, ապրանքների ձեռքբերմանը, ապա ԾՎՖԿ կողմից տրամադրվում է դրամաշնորհ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով, որը ուղղվում է վարկի գումարի մարմանը կամ նվազմանը:

Ընդ որում վարկի պայմանագրային գումարի ոչ ավել, քան 20%-ը կարող է ուղղվել ԷԱ տեխնիկայի ձեռքբերմանը:

 Համավարկառու (և/կամ սեփականատեր) կարող են հանդիսանալ միայն ընտանիքի անդամները` հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ, եղբոր ամուսինն ու երեխաները

 

Օրինակ

 

Ենթադրենք Դուք վերցրել եք 3 մլն ՀՀ դրամ գումարի վարկ՝ Ձեր  բնակարանի վերանորոգման համար, 10 տարի ժամկետով, ընդ որում վարկի մայր գումարը կսկսեք վճարել 7-րդ ամսից սկսած: Վարկ ստանալու օրը Դուք միանվագ կվճարեք 30,000 ՀՀ դրամ, որպես վարկի տրամադրման վճար, իսկ տոկոսագումարները կվճարեք յուրաքանչյուր ամիս: Եթե Դուք ցանկանում եք վարկի գումարի վճարումները կատարել ամեն ամիս, ապա ամսական հետվճարի չափը կկազմի միջինը 45,683 ՀՀ դրամ:  

Եվ եթե վարկային միջոցների 40%-ից ավելին օգտագործվի ջեռուցման համակարգի, մուտքի դռան, պատուհանի, էներգաարդյունավետ այլ ապրանքների և նյութերի ձեռքբերման համար, ապա ԾՎՖԿ կողմից կտրամադրվի դրամաշնորհ վարկի պայմանագրային գումարի 5%-ի չափով` 150,000 ՀՀ դրամ, որը կուղղվի վարկի գումարի մարմանը: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը նշված օրինակում կազմում է մոտավորապես` 14.66%:

 

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

Նախկին պայմաններ

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 


ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01


 

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Վարկատուն ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրին տրամադրում է տեղեկատվություն` Վար­կա­ռուի պարտավորությունների վերաբերյալ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:


ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՎԱՐԿ ՋԵՐՄ ՕՋԱԽ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


«ֆինանսական օգնական» համակարգ

 

Այլ ծառայությունների սակագներ