Առցանց վարկային հայտ

Մինչև 1,5 մլն ՀՀ դրամ վարկի համար նվազագույնը պահանջվում է մեկ երաշխավոր, 1,5 մլն-ից ավել մինչև 4 մլն ՀՀ դրամ վարկի համար պահանջվում է նվազագույնը երկու երաշխավոր:

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝  (011) 27 00 00

Դիմողի տվյալները
Անուն *
Ազգանուն *
Հայրանուն *
Հասցե *
Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ *
ՀԾՀ (սոցքարտ) *
Ընտանեկան կարգավիճակ *
Բեռնել անձը հաստատող փաստաթուղթը *

Սեղմեք վերբեռնելու համար

Առավելագույնը 2 փաստաթուղթ, առավելագույնը 5ՄԲ
Կոնտակտային տվյալները
Հեռախոսահամար *
Էլ.փոստի հասցե *
Վարկային հայտ
Վարկի հայցվող գումար * Մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Նախընտրելի ժամկետ * 3-60 ամիս
Նախընտրելի արտոնյալ ժամկետ * Մինչև 36 ամիս
Նախընտրելի տոկոսադրույք * Մինչև 24 տոկոս
Նախընտրելի արժույթ * 1. ՀՀ դրամ, 2. ԱՄՆ դոլար
Վարկի նպատակ * Ընտրեք վարկի նպատակ
Մասնաճյուղը * Ընտրեք նախընտրելի մասնաճյուղը
Ընտանիքի անդամներ
Երաշխավորներ


Ուղեցույց, թե ինչպես ստանալ մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ վարկ առցանց (online) եղանակով ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ -ից‼️ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ.


«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲ Ընկերության կողմից հարցումները կարող են կատարվել ստորև նշված նպատակներով.

  • Վարկի տրամադրման նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել ցանկացած ժամանակ մինչև պայմանագիր կնքելը, ինչպես նաև վարկային պայմանագրի կնքման դեպքում այդ պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը),
  • Գործող վարկի մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը),
  • Այլ ծառայությունների առաջարկ ներկայացնելու նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել ցանկացած ժամանակ վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը):

Վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարտադիր պայման է վարկի տրամադրման նպատակով և գործող վարկի մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով հարցումներ կատարելուն համաձայնության տրամադրումը: Վարկային հարցումը կարող է բացասաբար ազդել Ֆայկո սքոր գնահատականի վրա: Այն կարող է ունենալ նաև դրական, չեզոք կամ բացասական ազդեցություն այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կիրառվող ներքին սքոր գնահատականի հաշվարկման համար։

 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝  (011) 27 00 00


Ուշադրություն՝ տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակն ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք: Ուստի, նախապես դիտարկեք շուկայում առկա նմանատիպ այլ ծառայությունները եվ գնահատեք վարկը մարելու ձեր հնարավորությունները: