Առցանց վարկային հայտ

Մինչև 1,5 մլն ՀՀ դրամ վարկի համար նվազագույնը պահանջվում է մեկ երաշխավոր, 1,5 մլն-ից ավել մինչև 4 մլն ՀՀ դրամ վարկի համար պահանջվում է նվազագույնը երկու երաշխավոր:

Հարցերի դեպքում զանգահարել՝  (011) 27 00 00

Դիմողի տվյալները
Անուն *
Ազգանուն *
Հայրանուն *
Հասցե *
Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ *
ՀԾՀ (սոցքարտ) *
Ընտանեկան կարգավիճակ *
Կոնտակտային տվյալները
Հեռախոսահամար *
Էլ․ փոստի հասցե *
Վարկային հայտ
Վարկի հայցվող գումար * Մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ, կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Նախընտրելի ժամկետ * 3-60 ամիս
Նախընտրելի արտոնյալ ժամկետ * Մինչև 36 ամիս
Նախընտրելի տոկոսադրույք * Մինչև 19 տոկոս
Նախընտրելի արժույթ * 1. ՀՀ դրամ, 2. ԱՄՆ դոլար
Վարկի նպատակ * Ընտրեք վարկի նպատակ
Մասնաճյուղը * Ընտրեք նախընտրելի մասնաճյուղը
Ընտանիքի անդամներ
Երաշխավորներ


Ուղեցույց, թե ինչպես ստանալ մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ վարկ առցանց (online) եղանակով ԿԱՄՈՒՐՋ ՈՒՎԿ -ից‼️ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ.


«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲ Ընկերության կողմից հարցումները կարող են կատարվել ստորև նշված նպատակներով.

  • Վարկի տրամադրման նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել ցանկացած ժամանակ մինչև պայմանագիր կնքելը, ինչպես նաև վարկային պայմանագրի կնքման դեպքում այդ պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը),
  • Գործող վարկի մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը),
  • Այլ ծառայությունների առաջարկ ներկայացնելու նպատակով (հարցումը կարող է կատարվել ցանկացած ժամանակ վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում` մինչև պայմանագրով նախատեսված վարկային և այլ պարտավորությունների ամբողջական մարումը):

Վարկային հայտ ներկայացնելու համար պարտադիր պայման է վարկի տրամադրման նպատակով և գործող վարկի մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով հարցումներ կատարելուն համաձայնության տրամադրումը: Վարկային հարցումը կարող է բացասաբար ազդել Ֆայկո սքոր գնահատականի վրա: Այն կարող է ունենալ նաև դրական, չեզոք կամ բացասական ազդեցություն այլ ֆինանսական կազամկերպությունների կողմից կիրառվող ներքին սքոր գնահատականի հաշվարկման համար։