Հաշվետվություններ


Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորի եզրակացություն


      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2022

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2021

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2020

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2019

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2018

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2017

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2016

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2015

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2014 1 2

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2013

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2012

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2011

      - Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն - 2010


Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ 


2024

      - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2024 PDF


2023

      - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2023 PDF

      - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2023 PDF 

      - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2023 PDF

      - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2023 PDF


2022

       - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2022 PDF

       - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2022 PDF

       - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2022 PDF

       - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2022 PDF


2021  

       - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2021 PDF

       - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2021 PDF

       - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2021 PDF

       - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2021 PDF

 

2020

       - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2020 PDF

       - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2020 PDF

       - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2020 PDF

       - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2020 PDF


2019

       - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2019 PDF

       - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2019 PDF

       - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2019 PDF

       - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2019 PDF

        

2018

      - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDF

      - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDF

      - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDF

      - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2018 PDF

 

2017

     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն -  2017 PDF

     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2017 PDF

 

2016

     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF

    - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2016 PDF


2015

    - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF

    - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2015 PDF
 

2014
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF 

     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2014 PDF 

 

2013
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2013 PDF

2012
     - Չորրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն - 2012 PDF

 


Հաշվետվություններ հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ


2024

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2024 PDF


2023

     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2023 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

հաշվետվություն - 2023 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2023 PDF

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2023 PDF


2022

    - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2022 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 

հաշվետվություն - 2022 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2022 PDF

    - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2022 PDF

 

2021 

      - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2021 PDF

      - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2021 PDF

      - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2021 PDF

      - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2021 PDF


2020

       - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2020 PDF

       - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2020 PDF

       - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2020 PDF

       - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2020 PDF

 

2019

      - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2019 PDF

      - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2019 PDF

      - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2019 PDF

      - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2019 PDF

 

2018

     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2018 PDF
 

2017

    - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

    - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

հաշվետվություն - 2017 PDF

    - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

հաշվետվություն - 2017 PDF

    - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2017 PDF

 
2016
     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF
    - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
հաշվետվություն - 2016 PDF 
    - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2016 PDF 

    - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

հաշվետվություն - 2016 PDF


2015

     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF

     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF

     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF 

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2015 PDF


2014

     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF     
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF   

     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2014 PDF

  
2013   
     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
     - Առաջին եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2013 PDF
 

2012
     - Չորրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF
     - Երկրորդ եռամսյակի հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն - 2012 PDF