Մրցույթ - Հայտարարություն
14.07.2021

«ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վարձակալած`ՀՀ, ք. Երևան, Կալենցի 11 տարածքում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մրցութային եղանակով լիցենզավորված ընկերության ընտրության ծանուցում/հայտարարություն

 

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրությանը ներկայացվող չափանիշները.

 

Կազմակերպությունը պետք է բավարարի հետևյալ նվազագույն չափանիշներին.

 

    Ունենա առնվազն մեկ տարվա գործունեության փորձ` շինարարական կամ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու։

    Ունենա  համապատասխան լիազորված մարմնի կողմից տրված վերանորոգման աշխատանքների իրականացման լիցենզիա:

 

 

Կազմակերպության ընտրությանը ներկայացվող պայմանները

 

 Ընկերությունը, շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար կազմակերպության ընտրության նպատակով ս.թ. հուլիսի 26-ից մինչև հուլիսի

  30-ը ներառյալ իրականացնում է հրապարակային մրցույթ։

 Ընկերությունը մրցույթի մասին ծանուցումը/հայտարարությունը տեղադրում է իր կայքէջում։

 Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները ներկայացնում են մրցույթին մասնակցելու հայտ` սահմանված կարգով:

 

Ընկերության կազմակերպության միջև կնքվող պայմանագրում նշվում է, որպես պարտադիր պայման, կազմակերպության կողմից պայմանագրով սահմանված պարտականությունների և ամբողջական աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման ռիսկի չափը։


 

Կազմակերպության կողմից հայտերին ներկայացվող պահանջները և դրանց ներկայացման կարգը
Վերադառնալ