Մեր ձեռքբերումները


 

1999թ.-ից Միկրո ձեռներեցության զարգացման հիմնադրամը հանդիասանում է  Միկրոֆինանսական ցանցի անդամ MFC /The Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Independent States (NIS)/:

2001թ.-ին՝ Հավաստագիր ի նշան  Հայաստանի Հանրապետությունում երկու միկրոֆինանսական ծրագրերի միաձուլման («Փրկեք Երեխաներին» և «CRS»):

2002թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Միկրոֆինանսական բնագավառում գերազանցության հասնելու համար» (MAGI/CRS կազմակերպությունների կողմից):

2003թ.-ին Planet Rating կազմակերպության կողմից արժանացել է G4 կարգի "GIRAFE" հավաստագրի «Տոկուն կամք դրսևորելու համար»:  

2003թ.-ին Միկրո ձեռներեցության զարգացման հիմնադրամը իր գործունեության տարեկան արդյունքները սկսում է ներկայացնել  Mix Market /Microfinance  Information exchange/  կազմակերպությանը:  

2004թ.-ին հիմնադրամը ճանաչվել  է  CGAP ֆինանսական կոմիտեի կողմից և արժանացել հավաստագրի «ֆինանսական թափանցիկության համար»:
 

2006թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Ջեռուցման Տեխնոլոգիաների» ցուցահանդեսում դրսևորած ակտիվ մասնակցության համար USAID և World Bank կազմակերպությունների կողմից:

2006թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Միկրոֆինանսական Գագաթնաժողովի նպատակներին հասնելու գործում իր ունեցած ներդրման համար» (Micro Credit Summit Campaign):

2006թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Արդյունավետության գծով աշխարհի լավագույն 100-ում` 12-րդ տեղ» (The Mix):

2006թ.-ին՝ Պատվոգիր` «MFC ցանցի ակտիվ անդամ»:

2007թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Միկրոֆինանսական Գագաթնաժողովի նպատակներին հասնելու գործում իր ունեցած ներդրման համար»  (Micro Credit Summit Campaign):

2007թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Արդյունավետության գծով աշխարհի լավագույն 100-ում` 16-րդ տեղ» (The Mix):

2008թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Միկրոֆինանսական Գագաթնաժողովի նպատակներին հասնելու գործում իր ունեցած ներդրման համար» (Micro Credit Summit Campaign):

2008թ.-ին՝ Պատվոգիր` «Արդյունավետության գծով աշխարհի լավագույն 100-ում` 16-րդ տեղ» (The Mix):

2009թ.-ին՝ Արծաթյա կարգի հավաստագիր` «Սոցիալական նվաճումների համար» (CGAP ֆինանսական կոմիտեի և FORD) հիմնադրամի կողմից:

2010թ.-ին Արծաթյա կարգի հավաստագիր` «Սոցիալական նվաճումների համար» (The Mix):

2012թ.-ին Պաշտոնական հավաստագիր՝ «Աղքատության մեղմացման գործում ցուցաբերած շարունակական աջակցության համար» (Microcredit Summit Campaign):