Ժամանակագրություն  •   1998 Մայիս - Սիսիանի գրասենյակ, Micro-F ծրագիր, 
         (Save the Children Federation Inc.)


  •   1998 Օգոստոս - Երևանի գրասենյակ, Micro-F ծրագիր, 
         (Save the Children Federation Inc.)


  •   1999 Սեպտեմբեր - Վանաձորի գրասենյակ, «ԿԱՄՈՒՐՋ» 
         ծրագիր (CRS)


  •   1999 Դեկտեմբեր - Գյումրիի գրասենյակ, «ԿԱՄՈՒՐՋ» 
         ծրագիր (CRS)


  •   2000 Ապրիլ - հիմնադրամի պետական գրանցում


  •   2000 Սեպտեմբեր - Save the Children Federation Inc. և CRS Ծրագրերի 
         միացում


  •   2002 Հոկտեմբեր - Իջևանի գրասենյակ


  •   2002 Հոկտեմբեր - Հիմնադրամի առաքելության 
         ընդարձակում


  •   2004 Օգոստոս - Բերդի, Նոյեմբերյանի գրասենյակներ


  •   2005 Հուլիս - Մարտունու գրասենյակ 


  •   2010 Ապրիլ - «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ
 

  •   2011 Հունիս - ընդգրկում «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամի ծրագրում
 

  •   2012 Փետրվար - «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
 

  •   2012 Սեպտեմբեր - ընդգրկում «Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց-ԾԻԳ»-ի ծրագրում 
 

  •   2014 Դեկտեմբեր - «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ նոր գլխամասային գրասենյակի բացում


  •   2017 Մարտ - «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ տնօրեն է նշանակվել Ալեքսանդր Տերյանը


  •  2021 Հոկտեմբեր 

     -  «ԿԱՄՈՒՐՋ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի Գլխամասային Գրասենյակը տեղափոխվեց նոր հասցե

        ք. Երևան, Կալենցի 11

     -  ՀՀ ԿԲ-ում գրանցվեց Ընկերության «Մալաթիա» մասնաճյուղը` ք. Երևան, Սեբաստիա 123