Գյուղատնտեսական վարկեր


Որքան գումար է Ձեզ անհրաժեշտ


ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

մինչև 500 հազ
500,001-1,500,000
1,500,001-2,000,000
2,000,001-3,000,000
3,000,001-20,000,000
20,000,001-ից ավելի
Ընտրեք վարկատեսակը

Եթե Ձեզ շտապ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր բիզնեսի կամ գյուղատնտեսության համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման 450,000-1,450,000 ՀՀ դրամի չափով վարկ, 10 ամիս ժամկետով, 10% տոկոսադրույքով, 10 րոպեում
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ միկրո և փոքր` այդ թվում գյուղական, բիզնեսի զարգացման, բիզնես գործունեության ընթացքում առաջացած կրեդիտորական պարտքի մարման համար, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ առանց գրավադրման վարկ՝ մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամի կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 48 ամիս ժամկ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղացիական, ֆերմերային տնտեսության հիմնման, զարգացման կամ այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել երաշխավորություն, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ՝ 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի կամ մինչև 6 հազ. ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 18 ամիսը՝ արտոնյա...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղացիական տնտեսության զարգացման, հողագործության, անասնապահության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ վարկ ԱԳՐՈ, 3 մլն–60 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով, մինչև 2-7 տարի մարման ժամկետով
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղական բիզնեսի զարգացման համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավորող, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է Ձեզ վարկ` Ագրո ՄԱՏՉԵԼԻ միկրովարկ, 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի չափով, 8–48 ամիս մարման ժամկետով, որից մինչև 27 ամիսը արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ գյուղական բիզնեսի զարգացման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել գույք, ապա «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն առաջարկում է վարկ` ԱԳՐՈ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, 3-160 մլն ՀՀ դրամի չափով, 8–60 ամիս մարման ժամկետով, որից մինչև 30 ամիսը արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի զարգացման, շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ/ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ԴՐԱՄԱՅԻՆ՝ մինչև 72 ամիս ժամկետով,...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ արտադրության, ծառայությունների, առևտրի, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք ներկայացնել 2 երաշխավորող, ապա առաջարկում ենք Ձեզ Ձեռնարկատիրական ՄԻԿՐՈ վարկ՝ 1,5-3 մլն ՀՀ դրամի չափով, 13.4%-ով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 36 ամի...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման, կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար, և Դուք կարող եք գրավադրել համապատասխան գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԳՈՐԾԱՐԱՐ՝ 3-50 մլն ՀՀ դրամի չափով, 13.4%-ով, մինչև 84 ամիս ժամկետով, որ...
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել անշարժ և շարժական գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ` 4-15 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0-5%-ով, մինչև 60 ամիս ժամկետով, որից մինչև 12 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար, և Դուք կարող եք գրավադրել անշարժ և շարժական գույք, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ` 4-300 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0-2%-ով, մինչև 60 ամիս ժամկետով, որից մինչև 12 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար առանց գրավադրման, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ` 3-4 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0-5%-ով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 12 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին
Եթե Ձեզ գումար է անհրաժեշտ Ձեր փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման համար առանց գրավադրման, ապա առաջարկում ենք Ձեզ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ` մինչև 4 մլն ՀՀ դրամի չափով, 0-2%-ով, մինչև 48 ամիս ժամկետով, որից մինչև 12 ամիսը՝ արտոնյալ ժամկետ
կարդալ ավելին